personen

dr. Anthony Duyck

heer van Oudkarspel.

geboren: ca. 1560
overleden: 13-09-1629

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 28 (1974) 242.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-10-1588 - 30-10-1602
anderen met deze aanstelling...

Het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 28 (1974) 242 geeft onjuist aanvangsjaar 1589, Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) 1591.

functie: griffier
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 02-06-1602 - 12-01-1620
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Blijft nog griffier van het Hof tot opvolger benoemd is, blijkens resolutie van de Staten van Holland van 16 oktober 1619.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 04-10-1619 - 09-02-1621
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 8 oktober. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland. Einddatum uit Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) en Nationaal Archief, archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 464.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 22-01-1621 - 13-09-1629
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 22-01-1621 - 13-09-1629
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 22-01-1621 - 13-09-1629
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.