personen

Eise Eisinga

geboren: 21-02-1744 te Dronrijp
overleden: 27-08-1828 te Franeker

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) V, 23.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 180.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 79.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 433.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 3356

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)
van: 23-06-1796 - 30-01-1798
namens: Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Friesland
van: 30-01-1798 - 08-03-1798
namens: Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 19-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Friesland
van: 02-08-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Eems
van: 20-12-1798 - 06-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 05-07-1825 - 1826
namens: Franeker, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Lid geworden als plaatsvervanger van J.P. Tholen.