personen

dr. Jakob van Teylingen

geboren: 1569
overleden: 05-09-1643

lid Vroedschap van Alkmaar (1616 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 12.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 60 (1942) 221.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1426.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 25-01-1617 - 01-02-1619
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.