personen

Jacob Wormer

geboren: 1760
overleden: 1831

lid Vroedschap van Purmerend (1778 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 235.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 21.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 23 (1919) 140.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1791 - 30-04-1793
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...