personen

mr. Petrus Wierdsma

geboren: 1729
overleden: 1811

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 11 (1920) 407.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1421.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 149.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 11-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Departementaal Gerechtshof van Friesland (1802-1811)
van: 11-07-1806 - 08-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller de préfecture
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 28-12-1810 - 1811
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.