personen

Abraham van Suchtelen

geboren: ca. 1600
overleden: 1661

lid Raad van Deventer (1646 - 1648). lid Raad van Deventer (1653 - 1661).

opmerkingen

Raad: Overijsselse Historische Bijdragen geeft eindjaar 1659.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 707.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 101-103.

Nationaal Archief archief Generaliteits-Rekenkamer, inv. nr. 11, f. 252.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-05-1659 - 06-1661
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 10 augustus.