personen

jonkheer mr. Willem Joannes Junius van Hemert

geboren: 21-02-1790 te Amsterdam
overleden: 01-08-1858 te De Bilt

opmerkingen

Persoonsgegevens: naamstoevoeging 'Junius' 1806.
Adelspredicaat: 1843.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 307.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 72.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 22-02-1815 - 18-01-1824
anderen met deze aanstelling...

Te 's-Gravenhage.

functie: advocaat-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 19-01-1824 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1830 - 16-10-1842
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Na de splitsing van Holland in Noord- en Zuid-Holland (koninklijk besluit 10 oktober 1840) lid voor Zuid-Holland.

functie: procureur-generaal
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Holland (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 31-12-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 01-01-1842 - 19-10-1855
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag per 1-11-1855.

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 04-11-1845 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...