personen

Barend Frederik Schultsz.

geboren: ca. 1737
overleden: 04-06-1799

lid Raad van Kampen (1786 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 745.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 283.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-05-1793 - 28-04-1794
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...