personen

Lucas Frederik Schorer

geboren: 1723
overleden: 07-05-1761

lid Vroedschap van Vlissingen (1746 - 1761).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van der Bijl geeft afwijkend jaar van overlijden 1771.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage VII.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 2 (1948) 40.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 599.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-05-1760 - 15-04-1761
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...