personen

Balthazar Muntz

geboren: -
overleden: 28-09-1769

lid Raad van Zwolle (1758 - 1769).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 661. (n.b. het betreft hier de B.M. die gehuwd was met Catharina ter Borch)

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-02-1761 - 17-05-1762
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-08-1763 - 05-11-1764
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...