personen

dr. Pieter Johansz. Halling

geboren: 1648
overleden: 20-12-1719

lid Veertigraad van Delft (1683 - 1719).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 126.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 74.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-02-1705 - 23-03-1708
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...