personen

Anthony van Helsdingen

geboren: 1682
overleden: 1737

lid Vroedschap van Den Briel (1717 - 1736).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 4 en 25.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1730 - 30-04-1732
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...