personen

Jacob Morgan

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1750 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 102.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 4.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1763 - 30-04-1766
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-03-1770 - 18-03-1773
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1782 - 30-04-1785
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...