personen

Jan Mieusz.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: komt niet voor in Pieter van Meghelen, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (handschrift in het Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) onder de vroedschappen van Edam, noch als zodanig in het deel van de vroedschapsresoluties van die stad waarin zijn benoeming tot gecommitteerde in de Admiraliteit van Amsterdam plaatsvindt (Waterlands archief, Oud archief Edam, inv. nr. 65d, lijst van vroedschappen voorin).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 27-11-1647 - 23-05-1650
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...