personen

mr. Bernhardus Buma

geboren: 17-10-1770 te Leeuwarden
overleden: 14-07-1838 te Leeuwarden

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 481.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 138.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 342.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1817
namens: Leeuwarden, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 15-10-1814 - 25-09-1816
anderen met deze aanstelling...

Eind: benoemd tot grietman van Baarderadeel.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 08-07-1817 - 01-07-1826
namens: Baarderadeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 04-07-1826 - 01-06-1829
namens: Dronrijp, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.