personen

Anthony Jacob de Jongh van Persijn

geboren: 1734
overleden: 25-01-1790

lid Vroedschap van Enkhuizen (1764 - 1790).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 135.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 20-07-1752 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Voorganger niet bekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-01-1774 - 21-01-1776
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-01-1789 - 25-01-1790
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.