personen

dr. Ernst Cornelisz. de Bevere

heer van West-IJsselmonde en de Lindt.

geboren: 1660
overleden: 1722

lid Oudraad van Dordrecht (1688 - 1722).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving de Lindt 1717.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 213.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 62 (1944) 126.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1692 - 01-05-1695
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...