personen

Hendrik Anthonisz. van Groenewegen

geboren: -
overleden: -

lid Veertigraad van Delft (1622 - 1635).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag (op eigen verzoek?) 1635.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 86.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 125.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-03-1630 - 30-04-1633
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...