personen

dr. Diderik van Leyden

heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Babberspolder.

geboren: 1744
overleden: 17-03-1810

lid Vroedschap van Leiden (1771 - 1794).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 59 (2005) 144.

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 397.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-02-1788 - 02-05-1791
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...