personen

Joachim Riencks

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Sneek ( - ).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 18-04-1622 - 08-04-1624
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.