personen

Regnerus Bruinsma

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Bolsward ( - ).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1637 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1636.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1640 - 24-05-1641
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft alleen de geslachtsnaam. Het commissieboek van de Staten-Generaal is in deze periode lacuneus en bevat zijn commissie niet.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1645 - 10-02-1648
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1655 - 30-04-1657
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.