personen

dr. Nicolaas le Febure

Ook bekend als Nicolaas le Febre.

geboren: -
overleden: ca. 1641

lid Vroedschap van Haarlem (1618 - 1641).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overlijden mogelijk 1642.
Vroedschap: eindjaar mogelijk 1642.

bron voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 21-05-1632 - 21-05-1635
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...