personen

Reinier Gansneb genaamd Tengnagel

geboren: -
overleden: 1632

lid Raad van Kampen (1585 - 1600). lid Raad van Kampen (1604 - 1606). lid Raad van Kampen (1608 - 1630).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 408.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 84.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 17-07-1593 - 31-03-1594
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 29-10-1594 - 31-03-1601
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 05-08-1606 - 22-07-1607
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 4 april, Oude Stijl).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-07-1611 - 13-11-1617
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 1 juli 1611 Oude Stijl).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 20-08-1621 - 30-04-1625
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering.