personen

mr. Jacob Anthony Twent van Kortenbosch

heer van Kortenbosch.

geboren: 1776
overleden: 1815

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 236.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 517.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 98.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 24-03-1807 - 30-07-1810
namens: Maasland
anderen met deze aanstelling...
functie: thesaurier-generaal van de kroon
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 21-11-1807 - 22-12-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 -
anderen met deze aanstelling...