personen

Tiaerd Aylva

geboren: -
overleden: 1593

opmerkingen

Persoonsgegevens: de identificatie van de in het Genealogysk jierboek genoemde met de gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland is onzeker.
Overig: was grietman van Dantumadeel 1582.

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogysk jierboek (1995) 156.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 37.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 - 28-04-1584
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.