personen

Jan van der Beeck

Ook bekend als Johan ter Beeck.

geboren: -
overleden: 10-02-1610

lid Raad van Deventer (1567 - 1583). lid Raad van Deventer (1585 - 1586). lid Raad van Deventer (1586 - 1591).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 90-95.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 88, noot 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 04-03-1583 -
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.