personen

dr. Abraham Guldewagen

geboren: 1667
overleden: 1728

lid Vroedschap van Haarlem (1693 - 1728).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 122.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 3 (1899) 247

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 21-10-1698 - 06-05-1703
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1711 - 30-04-1714
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...