personen

jonkheer Lodewijk Rengers

geboren: 1754
overleden: 1803

lid Vroedschap van IJlst (1780 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 508.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 294 en II, 200 .

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 253.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1776 - 30-04-1782
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 22-05-1783 - 03-05-1784
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1784 - 03-12-1792
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1792 - 14-05-1792
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...

Blijkens Engels (zie institutionele toelichting). Daadwerkelijke zitting echter onzeker, gezien de gelijktijdige zitting in de Generaliteits-Rekenkamer en de Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1792 - 30-04-1793
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Van 1 mei 1792 tot en met 30 april 1793 mogelijk vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1793 - 1794
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1794 - 1795
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.