personen

Obbe Obbes

geboren: ca. 1562
overleden: 08-04-1632

opmerkingen

Overig: was grietman van Gaasterland 1604-1632.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 379.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 05-08-1602 - 30-03-1603
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...