personen

Claes Simonsz. van Heemskerck

geboren: 1536
overleden: 1616

lid Vroedschap van Amsterdam (1578 - 1616).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 76.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 17-01-1590 - 1593
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1606 - 30-04-1609
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...