personen

Frederik baron van Reede tot Renswoude

heer van Schonouwen en de Lier, Oosterleede.

geboren: ca. 1630
overleden: 23-08-1715

lid Ridderschap van Holland (1674 - 1715).

opmerkingen

Heerlijkheden: bezit Schonauwen 1670-1674, verwerving De Lier 1674 (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft onjuist 1670-1682 en De Lier daarna).

bronnen voor de persoonsgegevens

Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720, De, A.J. Veenendaal ed. (19 dln., 's-Gravenhage 1976-2001) I, 384.

Nationaal Archief archief van de Ridderschap van Holland, inv. nr. 80.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1033.

Roorda, D.J., Rond prins en patriciaat (verspreide opstellen) (Weesp 1984) 185 en 191.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 03-06-1695 - 23-04-1714
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.