personen

Dirk Evertsz. van Bleyswijk

geboren: -
overleden: 18-07-1631

lid Veertigraad van Delft (1606 - 1618). lid Veertigraad van Delft (1625 - 1631).

opmerkingen

Overig: Boitet en Kronieken vermelden ten onrechte dat Dirk Evertsz. gecommitteerde in de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier was vanaf 1605; dit was Adriaan Dirksz. Fyck van Bleyswijk.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84 en 86.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 227.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 366.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 153.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1625 - 30-04-1629
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Wapenheraut 22 (1918) 153 en Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus 6 (1997) 227 noemen niet Dirk Evertsz, maar Dirk Adriaansz. van Bleyswijk. als gecommitteerde raad 1625-1631. Deze is eveneens overleden in 1631.