personen

dr. Gilles de Gerbode

Ook bekend als Gillis de Geerbode.

geboren: ca. 1605
overleden: 1658

lid Vroedschap van Den Briel (1637 - 1658).

bronnen voor de persoonsgegevens

Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 187.

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 2 en 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1652 - 30-04-1654
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...