personen

dr. Laurens Pieter van de Spiegel

geboren: 1737
overleden: 1800

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 29 (1975) 260.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 684.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 17-04-1780 - 29-01-1786
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 17-04-1780 - 29-01-1786
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 22-09-1785 - 24-04-1788
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 22-09-1785 - 24-04-1788
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 06-12-1787 - 28-01-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 06-12-1787 - 28-01-1795
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 06-12-1787 - 28-01-1795
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.