personen

Jacob Jacobsz. Brasker

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

opmerkingen

Overig: in de lijst van vroedschappen van Edam van Van Meghelen, Rijksarchief in Noord-Holland, Losse aanwinsten, inv. nr. 104, ten onrechte ook genoemd als gecommitteerde in de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier 1610-1611.

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 2v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-06-1610 - 28-06-1612
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...