personen

Jan Hubertsz. Cathius

Ook bekend als Jan Huybertsz. Cath.

geboren: -
overleden: 1593

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 276 en II, 186, maar zonder leefjaren. Zijn nakomelingen noemden zich Cathuis of Catzius.

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 213

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 22-10-1577 - 1577
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...