personen

mr. Willem Augustijn van Sloterdijck

geboren: 1714
overleden: 14-02-1763

opmerkingen

Overig: had volgens Nederland's Patriciaat zitting in de Provinciale Rekenkamer van Friesland (geen zittingstermijn vermeld). Dit vindt echter geen bevestiging in het voor deze periode beschikbare (niet lacuneuze) bronnenmateriaal (zie de institutionele toelichting van het college). Vermoedelijk heeft verwarring plaatsgevonden met de zitting in de Generaliteits-Rekenkamer.

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 484.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-05-1741 - 24-05-1743
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) en Nederland's Patriciaat 77 (1993) 484 geven onjuist aanvangsjaar 1742.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-05-1743 - 31-10-1743
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...