personen

Adriaen Aardsz. van Sprang

geboren: -
overleden: 1691

lid Vroedschap van Gorinchem (1657 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 84.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1672 - 26-09-1672
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Gorinchem.