personen

dr. Hendrik van Stralen

geboren: 1721
overleden: 09-11-1798

lid Vroedschap van Enkhuizen (1752 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 134.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 24 (1970) 274.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-04-1762 - 1795
anderen met deze aanstelling...