personen

jonkheer Frederik Sigismund van Bylandt

Ook bekend als Van Bylandt Halt.

geboren: 13-04-1749 te Wageningen
overleden: 02-02-1828 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 524.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 55.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 611.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 377.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 71.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 30-07-1810
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Boven-IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-04-1814 - 08-07-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 02-07-1816 - 02-02-1828
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 2-12-1815.