personen

Carel George van Wassenaer Obdam

heer van Twickel.

Ook bekend als Carel Georg van Wassenaer Twickel.

geboren: 1733
overleden: 1800

lid Ridderschap van Holland (1785 - ). lid Ridderschap van Overijssel (1794 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.
Persoonsgegevens: Baerdt geeft overlijden 1794, in plaats van 14 juli 1800.
Overig: was grietman van Franekeradeel 1758-1785.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 200.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 802.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 180.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 11-05-1758 - 30-04-1760
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1760 - 30-04-1761
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1761 - 30-04-1764
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1764 - 30-04-1770
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1770 - 1771
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1772 - 28-04-1776
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1776 - 26-04-1779
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1784 - 1785
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...