personen

Johan van Steenwijk tot Bonkenhave

geboren: ca. 1629
overleden: 14-01-1681

lid Ridderschap van Overijssel (1651 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 507.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 76 (1959) 310.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-09-1657 - 07-11-1660
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de de Staten van Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-08-1680 - 14-01-1681
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.