personen

Pieter van Someren van Vrijenes

geboren: 1635
overleden: 1714

lid Vroedschap van Gouda (1691 - 1714).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 48 (1994) 100.

Jong, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad: Gouda, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 371.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 93 (1977) 216.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1700 - 30-04-1703
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-05-1706 - 30-04-1709
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...