personen

Antoni Eeckhout

geboren: 1659
overleden: 16-06-1727

lid Raad van Kampen (1703 - 1727).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 13 (1923) 73.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 69.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 23 (1919) 269.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-07-1706 - 02-05-1708
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-05-1708 - 03-11-1709
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

De reden van beëindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-05-1713 - 26-05-1715
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1716 - 30-04-1719
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1722 - 30-04-1725
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...