personen

Dominicus Justus Botnia van Burmania

Ook bekend als Douwe van Botnia.

geboren: 1664
overleden: 11-04-1726

opmerkingen

Persoonsgegevens: de identificatie met de in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek genoemde is niet geheel zeker; aldaar worden alleen wetenschappelijke prestaties vermeld. Wordt genoemd in M. de Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 40, maar zonder leefjaren.

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 234.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1712 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1711 en 1715.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-02-1716 - 10-02-1719
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.