personen

dr. Jacob Mossel

geboren: 1739
overleden: 1797

lid Vroedschap van Rotterdam (1777 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 363.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 16 (1926) 130.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1787 - 30-04-1790
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1793
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1793 - 28-01-1795
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.