personen

Pieter van Hoogwerf

geboren: -
overleden: 1737

lid Vroedschap van Den Briel (1707 - 1727).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1727.
Overig: afkomstig uit Leiden.

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3 en 165.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-08-1726 - 13-04-1729
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Mocht ondanks zijn ontslag uit de vroedschap van Den Briel in 1727 aanblijven.