personen

dr. Adriaen Schagen

geboren: 1633
overleden: 08-04-1699

lid Vroedschap van Alkmaar (1682 - 1699).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 16 (1903) 321.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 220.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 30-01-1688 - 09-02-1690
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...