personen

Broer Cornelisz.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1617 - 15-05-1618
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk eerder.