personen

dr. Jellis Nilant

geboren: 1596
overleden: 1661

lid Raad van Deventer (1624 - 1661).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 457.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98-103.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1633 - 31-03-1636
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 8 juni. Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1634.